כל הקטגוריות
מוצרים -

בית> מוצרים -

מוצרים -

מדי יום מייצרים כמות גדולה של פלסטיק על פני כדור הארץ. הצטברות הפלסטיק זיהמה קשות את הסביבה. מכונת מיחזור פלסטיק מבינה שימוש חוזר בפסולת פלסטיק, עם קו הייצור של מגרסת פלסטיק, גרגיר פלסטיק ומכונת שחול מפלסטיק, מיחזור פלסטיק מקבל חיים חדשים שוב. קו מחזור פלסטיק מתקבל בברכה על ידי מפעל מחזור פלסטיק ותעשיות אחרות הקשורות לפלסטיק.